Luận án, luận văn
NCKH 107P
Phân tích kiến thức và thực hành sử dụng bút tiêm Insulin ở bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An năm 2021 :
DDC NCKH
Tác giả CN Đặng Thị Vân Anh
Nhan đề Phân tích kiến thức và thực hành sử dụng bút tiêm Insulin ở bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An năm 2021 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Đặng Thị Vân Anh
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Bút tiêm Insulin
Từ khóa tự do Điều trị ngoại trú
Từ khóa tự do Đái tháo đường Typ 2
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00545
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013774
00214
00469BADBFF-900B-430E-B506-CFBFEE21BFCE
005202401170911
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20240117091117|zanhntt
082 |aNCKH|b107P
100 |aĐặng Thị Vân Anh
245 |aPhân tích kiến thức và thực hành sử dụng bút tiêm Insulin ở bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An năm 2021 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cĐặng Thị Vân Anh
300 |atr. ; |ccm.
650 |aĐề tài nghiên cứu khoa học
653 |aBút tiêm Insulin
653 |aĐiều trị ngoại trú
653 |aĐái tháo đường Typ 2
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00545
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00545 Kho luận văn luận án NCKH 107P Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment