Sách tham khảo Tiếng Việt
Thực hành cấp cứu và điều trị bệnh nội khoa /
Tác giả CN Hà Hoàng Kiệm
Nhan đề Thực hành cấp cứu và điều trị bệnh nội khoa / Hà Hoàng Kiệm
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2008
Mô tả vật lý 339tr. ; 19x27cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 7 chương: 1. Bệnh tuần hoàn; 2. Bệnh nội tiết; 3. Bệnh phổi, phế quản; 4. Bệnh thần kinh; 5. Bệnh đường tiêu hóa; 6. Bệnh máu và độc học; 7. Một số thuốc thông dụng thường dùng trong điều trị bệnh nội khoa
Từ khóa tự do Bệnh tuần hoàn
Từ khóa tự do Bệnh nội khoa
Từ khóa tự do Bệnh thần kinh
Từ khóa tự do Bệnh phổi
Từ khóa tự do Bệnh nội tiết
Từ khóa tự do Bệnh đường tiêu hóa
Từ khóa tự do Bệnh máu và độc học
Môn học Nội khoa
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(12): KM14943-53, KM15271
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013074
00211
004C32CE774-7DE7-4A30-BA23-CC985CFE276A
005201908130855
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020|c99000đ
039|a20190813085549|bnhutt|y20190626155715|zanhntt
090 |aWB115|bK304T
100 |aHà Hoàng Kiệm
245 |aThực hành cấp cứu và điều trị bệnh nội khoa / |cHà Hoàng Kiệm
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2008
300 |a339tr. ; |c19x27cm.
520 |aCuốn sách gồm 7 chương: 1. Bệnh tuần hoàn; 2. Bệnh nội tiết; 3. Bệnh phổi, phế quản; 4. Bệnh thần kinh; 5. Bệnh đường tiêu hóa; 6. Bệnh máu và độc học; 7. Một số thuốc thông dụng thường dùng trong điều trị bệnh nội khoa
653 |aBệnh tuần hoàn
653 |aBệnh nội khoa
653 |aBệnh thần kinh
653|aBệnh phổi
653|aBệnh nội tiết
653|aBệnh đường tiêu hóa
653|aBệnh máu và độc học
690|aNội khoa
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(12): KM14943-53, KM15271
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/thuchanhcapcuuvadieutribenhnoikhoathumbimage.jpg
890|a12|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM14943 Kho mở tầng 3 WB115 K304T Sách tham khảo 1
2 KM14944 Kho mở tầng 3 WB115 K304T Sách tham khảo 2
3 KM14945 Kho mở tầng 3 WB115 K304T Sách tham khảo 3
4 KM14946 Kho mở tầng 3 WB115 K304T Sách tham khảo 4
5 KM14947 Kho mở tầng 3 WB115 K304T Sách tham khảo 5
6 KM14948 Kho mở tầng 3 WB115 K304T Sách tham khảo 6
7 KM14949 Kho mở tầng 3 WB115 K304T Sách tham khảo 7
8 KM14950 Kho mở tầng 3 WB115 K304T Sách tham khảo 8
9 KM14951 Kho mở tầng 3 WB115 K304T Sách tham khảo 9
10 KM14952 Kho mở tầng 3 WB115 K304T Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment