Giáo trình
Giáo trình chăm sóc hộ sinh nâng cao :
Tác giả CN Trường đại học y khoa Vinh
Nhan đề Giáo trình chăm sóc hộ sinh nâng cao : Dùng cho đào tạo cao đẳng hộ sinh / Trường Đại học y khoa Vinh
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2015
Mô tả vật lý 119tr.
Thuật ngữ chủ đề Sản khoa
Từ khóa tự do Chăm sóc
Từ khóa tự do Hộ sinh
Từ khóa tự do Sản phụ
Từ khóa tự do Sẩy thai
Tác giả(bs) CN Đặng Thị Ngọc
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Loan
Tác giả(bs) CN Lê Thị Thanh Tâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hà Phương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Minh Huệ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM08440-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012347
00213
0041952AAA6-8E4D-45C5-AE10-CFDF92EEA0AE
005201610050902
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20161005090232|zphuongdt
100 |aTrường đại học y khoa Vinh
245 |aGiáo trình chăm sóc hộ sinh nâng cao : |bDùng cho đào tạo cao đẳng hộ sinh / |cTrường Đại học y khoa Vinh
250 |a1
260 |aV., |c2015
300 |a119tr.
650 |aSản khoa
653 |aChăm sóc
653 |aHộ sinh
653 |aSản phụ
653 |aSẩy thai
700 |aĐặng Thị Ngọc
700|aBùi Thị Loan
700|aLê Thị Thanh Tâm
700|aNguyễn Thị Hà Phương
700|aNguyễn Thị Minh Huệ
700|aNguyễn Thị Thanh Huyền
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM08440-9
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08440 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08441 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08442 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08443 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08444 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
6 KM08445 Kho mở tầng 3 Giáo trình 6
7 KM08446 Kho mở tầng 3 Giáo trình 7
8 KM08447 Kho mở tầng 3 Giáo trình 8
9 KM08448 Kho mở tầng 3 Giáo trình 9
10 KM08449 Kho mở tầng 3 Giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment