Giáo trình
Bài giảng Giải phẫu học :
Tác giả CN Phan Thị Hà Linh
Nhan đề Bài giảng Giải phẫu học : Dùng cho đào tạo cao đẳng xét nghiệm và kỹ thuật y học / Phan Thị Hà Linh
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2014
Mô tả vật lý 108tr.
Thuật ngữ chủ đề Giải phẫu học
Từ khóa tự do Hệ hô hấp
Từ khóa tự do Hệ tiêu hóa
Từ khóa tự do Bộ xương khớp
Từ khóa tự do Hệ tuần hoàn
Tác giả(bs) CN Đậu Thị Tuyết
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Mộng Mơ
Tác giả(bs) CN Trần Thị Phúc
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM08134-43
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012285
00213
004DBF95F95-1392-4E75-8010-351B9BAA2817
005201609271449
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20160927144944|zphuongdt
100 |aPhan Thị Hà Linh
245 |aBài giảng Giải phẫu học : |bDùng cho đào tạo cao đẳng xét nghiệm và kỹ thuật y học / |cPhan Thị Hà Linh
250 |a1
260 |aV., |c2014
300 |a108tr.
650 |aGiải phẫu học
653 |aHệ hô hấp
653 |aHệ tiêu hóa
653 |aBộ xương khớp
653 |aHệ tuần hoàn
700 |aĐậu Thị Tuyết
700|aVũ Thị Mộng Mơ
700|aTrần Thị Phúc
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM08134-43
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08134 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08135 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08136 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08137 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08138 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
6 KM08139 Kho mở tầng 3 Giáo trình 6
7 KM08140 Kho mở tầng 3 Giáo trình 7
8 KM08141 Kho mở tầng 3 Giáo trình 8
9 KM08142 Kho mở tầng 3 Giáo trình 9
10 KM08143 Kho mở tầng 3 Giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment