Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
Bài giảng Giải phẫu học :
Tác giả CN Nguyễn Trọng Tài
Nhan đề Bài giảng Giải phẫu học : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa /. Tập 1 / Nguyễn Trọng Tài.
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2014
Mô tả vật lý 300tr.
Thuật ngữ chủ đề Giải phẫu
Từ khóa tự do Giải phẫu chi dưới
Từ khóa tự do Giải phẫu chi trên
Từ khóa tự do Giải phẫu đầu - mặt - cổ
Từ khóa tự do Giải phẫu học
Tác giả(bs) CN Hồ Văn Bình
Tác giả(bs) CN Đậu Thị Tuyết
Tác giả(bs) CN Phan Thị Hà Linh
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(6): KM08429-34
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012327
002131
0041D4951EF-73B2-462D-ACE4-47C46335129A
005201712091622
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20171209162232|bthubth|y20160928083946|zphuongdt
100 |aNguyễn Trọng Tài
245 |aBài giảng Giải phẫu học : |bDùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa /. |nTập 1 / |cNguyễn Trọng Tài.
250 |a1
260 |aV., |c2014
300 |a300tr.
650 |aGiải phẫu
653 |aGiải phẫu chi dưới
653 |aGiải phẫu chi trên
653 |aGiải phẫu đầu - mặt - cổ
653 |aGiải phẫu học
700 |aHồ Văn Bình
700|aĐậu Thị Tuyết
700|aPhan Thị Hà Linh
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(6): KM08429-34
890|a6|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08429 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08430 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08431 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08432 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08433 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
6 KM08434 Kho mở tầng 3 Giáo trình 6
  1 of 1 
Comment