Sách tham khảo Tiếng Việt
WQ9 C561B
Bài giảng sản phụ khoa /.
Tác giả CN Dương Thị Cương
Nhan đề Bài giảng sản phụ khoa /. Tập 1 / Dương Thị Cương chủ biên.
Lần xuất bản Tái bản làn thứ 6
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2016
Mô tả vật lý 316tr.
Tóm tắt Sách gồm 3 phần: Sản bệnh - sản khó - phụ khoa
Thuật ngữ chủ đề Sản khoa
Từ khóa tự do Phụ khoa
Từ khóa tự do Sản phụ khoa
Từ khóa tự do Sản bệnh
Từ khóa tự do Bác sĩ đa khoa
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(22): KM09045-9, KM10604-18, KM15248-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012414
00211
004B9406029-900C-428C-87A6-D5E83EB73CBE
005201908151654
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20190815165410|bnhutt|c20161013085712|dphuongdt|y20161013085626|zphuongdt
060 |aWQ9|bC561B
100 |aDương Thị Cương
245 |aBài giảng sản phụ khoa /. |nTập 1 / |cDương Thị Cương chủ biên.
250 |aTái bản làn thứ 6
260 |aH. : |bY học, |c2016
300 |a316tr.
520 |aSách gồm 3 phần: Sản bệnh - sản khó - phụ khoa
650 |aSản khoa
653 |aPhụ khoa
653 |aSản phụ khoa
653 |aSản bệnh
653 |aBác sĩ đa khoa
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(22): KM09045-9, KM10604-18, KM15248-9
890|a22|b99
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09045 Kho mở tầng 3 WQ9 C561B Sách tham khảo 1
2 KM09046 Kho mở tầng 3 WQ9 C561B Sách tham khảo 2 Hạn trả:20-07-2020
3 KM09047 Kho mở tầng 3 WQ9 C561B Sách tham khảo 3
4 KM09048 Kho mở tầng 3 WQ9 C561B Sách tham khảo 4
5 KM09049 Kho mở tầng 3 WQ9 C561B Sách tham khảo 5 Hạn trả:20-07-2020
6 KM15248 Kho mở tầng 3 WQ9 C561B Sách tham khảo 21
7 KM15249 Kho mở tầng 3 WQ9 C561B Sách tham khảo 22
8 KM10604 Kho mở tầng 3 WQ9 C561B Sách tham khảo 6
9 KM10605 Kho mở tầng 3 WQ9 C561B Sách tham khảo 7
10 KM10606 Kho mở tầng 3 WQ9 C561B Sách tham khảo 8 Hạn trả:11-07-2020
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment