Tác giả CN Phan Thị Hà Linh
Nhan đề Bài giảng Hóa sinh : Dùng cho đào tạo cao đẳng / Phan Thị Hà Linh
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2014
Mô tả vật lý 124tr.
Thuật ngữ chủ đề Hóa sinh
Từ khóa tự do Hóa sinh gan
Từ khóa tự do Hóa sinh máu
Từ khóa tự do Hóa sinh thân và nước tiểu
Từ khóa tự do Trao đổi muối nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bá Kiên
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM08114-23
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012280
002137
00426AF06D4-3594-40A0-9E0A-616355E23BAC
005201712091618
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20171209161846|bthubth|c20160927151143|dphuongdt|y20160927144144|zphuongdt
100 |aPhan Thị Hà Linh
245 |aBài giảng Hóa sinh : |bDùng cho đào tạo cao đẳng / |cPhan Thị Hà Linh
250 |a1
260 |aV., |c2014
300 |a124tr.
650 |aHóa sinh
653 |aHóa sinh gan
653 |aHóa sinh máu
653 |aHóa sinh thân và nước tiểu
653 |aTrao đổi muối nước
700 |aNguyễn Bá Kiên
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM08114-23
890|a10|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08114 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08115 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08116 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08117 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08118 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
6 KM08119 Kho mở tầng 3 Giáo trình 6
7 KM08120 Kho mở tầng 3 Giáo trình 7
8 KM08121 Kho mở tầng 3 Giáo trình 8
9 KM08122 Kho mở tầng 3 Giáo trình 9
10 KM08123 Kho mở tầng 3 Giáo trình 10
  1 of 1 
Comment