Giáo trìnhCử nhân điều dưỡng
Bài giảng Hóa sinh :
Tác giả CN Lê Bá Kiên
Nhan đề Bài giảng Hóa sinh : Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / Lê Bá Kiên
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2014
Mô tả vật lý 192tr.
Thuật ngữ chủ đề Hóa sinh
Từ khóa tự do Hóa sinh máu
Từ khóa tự do Cử nhân điều dưỡng
Từ khóa tự do Hóa sinh hệ thống gan
Từ khóa tự do Hóa sinh hệ thống mật
Tác giả(bs) CN Phan Thị Hà Linh
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM08243-52
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012295
002133
0045451BDD2-0C7B-41DE-A086-03389D15383B
005201712081110
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20171208111035|bthubth|y20160927153033|zphuongdt
100 |aLê Bá Kiên
245 |aBài giảng Hóa sinh : |bDùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / |cLê Bá Kiên
250 |a1
260 |aV., |c2014
300 |a192tr.
650 |aHóa sinh
653 |aHóa sinh máu
653 |aCử nhân điều dưỡng
653 |aHóa sinh hệ thống gan
653 |aHóa sinh hệ thống mật
700 |aPhan Thị Hà Linh
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM08243-52
890|a10|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08243 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08244 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08245 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08246 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08247 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
6 KM08248 Kho mở tầng 3 Giáo trình 6
7 KM08249 Kho mở tầng 3 Giáo trình 7
8 KM08250 Kho mở tầng 3 Giáo trình 8
9 KM08251 Kho mở tầng 3 Giáo trình 9
10 KM08252 Kho mở tầng 3 Giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment