Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
Giáo trình Bệnh học sản khoa :
Tác giả CN Trường Đại học y khoa Vinh
Nhan đề Giáo trình Bệnh học sản khoa : Tập 1 / Dùng cho đào tạo Bác sĩ đa khoa /. Trường đại học y khoa Vinh.
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2015
Mô tả vật lý 316tr.
Thuật ngữ chủ đề Sản khoa
Từ khóa tự do Bệnh học sản khoa
Từ khóa tự do Song thai
Từ khóa tự do Vỡ tử cung
Từ khóa tự do Bác sĩ đa khoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Tâm
Tác giả(bs) CN Đặng Thị Ngọc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Minh Huệ
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM08520-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012352
002131
004F883E384-E8A9-4F2B-9C19-F58D37A9D3D7
005201712081055
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20171208105551|bthubth|c20171208083239|dthubth|y20161005092606|zphuongdt
100 |aTrường Đại học y khoa Vinh
245 |aGiáo trình Bệnh học sản khoa : |bDùng cho đào tạo Bác sĩ đa khoa /. |nTập 1 / |cTrường đại học y khoa Vinh.
250 |a1
260 |aV., |c2015
300 |a316tr.
650 |aSản khoa
653 |aBệnh học sản khoa
653 |aSong thai
653 |aVỡ tử cung
653 |aBác sĩ đa khoa
700 |aNguyễn Thanh Tâm
700|aĐặng Thị Ngọc
700|aNguyễn Thị Minh Huệ
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM08520-9
890|a10|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08520 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08521 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08522 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08523 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08524 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
6 KM08525 Kho mở tầng 3 Giáo trình 6
7 KM08526 Kho mở tầng 3 Giáo trình 7
8 KM08527 Kho mở tầng 3 Giáo trình 8
9 KM08528 Kho mở tầng 3 Giáo trình 9
10 KM08529 Kho mở tầng 3 Giáo trình 10
  1 of 1 
Comment