Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
Bài giảng Bệnh học truyền nhiễm :
Tác giả CN Nguyễn Cảnh Phú
Nhan đề Bài giảng Bệnh học truyền nhiễm : Dùng cho đào tạo sinh viên y khoa và cử nhân điều dưỡng / Nguyễn Cảnh Phú
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2015
Mô tả vật lý 164tr.
Thuật ngữ chủ đề Bệnh truyền nhiễm
Từ khóa tự do Cử nhân điều dưỡng
Từ khóa tự do Bệnh nhiễm khuẩn
Từ khóa tự do Nhiễm khuẩn
Từ khóa tự do Bác sĩ đa khoa
Tác giả(bs) CN Ngô Trí Hiệp
Tác giả(bs) CN Phan Quốc Hội
Tác giả(bs) CN Quế Trâm Anh
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM08605-14
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012359
002131
004308622F1-6881-4263-B2C5-CDCCC45F2DE8
005201712081056
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20171208105620|bthubth|c20161006092812|dphuongdt|y20161006091100|zphuongdt
100 |aNguyễn Cảnh Phú
245 |aBài giảng Bệnh học truyền nhiễm : |bDùng cho đào tạo sinh viên y khoa và cử nhân điều dưỡng / |cNguyễn Cảnh Phú
250 |a1
260 |aV., |c2015
300 |a164tr.
650 |aBệnh truyền nhiễm
653 |aCử nhân điều dưỡng
653 |aBệnh nhiễm khuẩn
653 |aNhiễm khuẩn
653 |aBác sĩ đa khoa
700 |aNgô Trí Hiệp
700|aPhan Quốc Hội
700|aQuế Trâm Anh
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM08605-14
890|a10|c2|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08605 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08606 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08607 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08608 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08609 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
6 KM08610 Kho mở tầng 3 Giáo trình 6
7 KM08611 Kho mở tầng 3 Giáo trình 7
8 KM08612 Kho mở tầng 3 Giáo trình 8
9 KM08613 Kho mở tầng 3 Giáo trình 9
10 KM08614 Kho mở tầng 3 Giáo trình 10
  1 of 1 
Comment