Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ăn uống theo nhu cầu dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em Việt Nam : Sách tư vấn dinh dưỡng cho cộng đồng / Phạm Văn Hoan, Lê Bạch Mai
H. : Y học, 2013
206 tr.
Phạm Văn Hoan

Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Dinh dưỡng bảo vệ bà mẹ, thai nhi và phòng bệnh mạn tính / Bùi Minh Đức, Phan Thị Kim đồng chủ biên
H. : Y học, 2013
339tr.
Bùi Minh Đức

Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Làm mẹ an toàn - chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trọn gói / Trần Phương Mai, Nguyễn Thị Ngọc Phượng
H. : Y học, 2001
78 tr.
Trần Phương Mai

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1