Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tiết acid dịch vị và bệnh lý liên quan / Đào Văn Long
H. : Y học, 2014
256tr.
Đào Văn Long

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bệnh lý dạ dày tá tràng / Nguyễn Duy Thắng
H. : NXB. Y học, 2016
224tr. : Hình ảnh màu ; 16x24cm.
Nguyễn Duy Thắng

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:4)

3
Dạ dày đường tiêu hóa / Herbert S.Zim, Thanh Hương, Thanh Liêm
H. : Y học, 2009
68tr.
Thanh Hương

Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giải phẩu học : Sách dùng đào tạo bác sỹ đa khoa /. Trường Đại học y khoa Vinh. Tập 2 /
V., 2013
180tr.
Trường Đại học y khoa Vinh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Helicobacter Pylori vi khuẩn gây bệnh dạ dày tá tràng / Phạm Quang Cử chủ biên
H. : Y học, 2008
106tr.
Phạm Quang Cử

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2