Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Gây mê hồi sức cho phẫu thuật nội soi : Dùng cho đào tạo sau đại học / Nguyễn Quốc Kính
H. : NXB Giáo Dục Việt Nam, 2015
299tr. ; 19x27cm.
Nguyễn Quốc Kính

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:1)
2
Phẫu thuật nội soi khớp gối : Sách chuyên khảo dành cho học viên sau đại học / Nguyễn Xuân Thùy chủ biên
H. : Y học, 2014
254tr.
Nguyễn Xuân Thùy

Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Phẫu thuật nội soi trẻ em / Nguyễn Thanh Liêm
H. : NXB. Y học, 2015
167tr. : Hình ảnh ; 16x24cm.
Nguyễn Thanh Liêm

Đầu mục:15

       1 of 1