Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
150 ECG Problem / John R. Hampton; Châu Ngọc Hoa, Tạ Thị Thanh Hương hiệu đính
H. : NXB. Thanh Niên, 2017
311tr. ; 18.8x18.4cm.
John R. Hampton

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:24)

2
Bài giảng Bệnh học nội khoa /, Các bộ môn Nội - ĐH Y Hà Nội, 2 /
H. : Y học, 1998
363tr.
Các bộ môn Nội - ĐH Y Hà Nội

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài giảng bệnh học nội khoa /. Nguyễn Thị Minh An chủ biên. Tập 2 /
H. : NXB Y học, 2003
436 tr.
Nguyễn Thị Minh An

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Bài giảng điều dưỡng Nội : Hệ CĐ Điều dưỡng
Quảng Nam : Y học, 2008
152tr.
Trường CĐ Y Quảng Nam

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài giảng nhi khoa : Sách đào tạo sau đại học / Phạm Nhật An
H. : Y học, 2015
651tr.
Phạm Nhật An

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:29)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9