Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ăn uống theo nhu cầu dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em Việt Nam : Sách tư vấn dinh dưỡng cho cộng đồng / Phạm Văn Hoan, Lê Bạch Mai
H. : Y học, 2013
206 tr.
Phạm Văn Hoan

Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài giảng thực hành cộng đồng I : Dùng cho sinh viên đại học y / Nguyễn Hữu Tú
H. : NXB Y học, 2001
222 tr.
Nguyễn Hữu Tú Trường đại học y hà nội

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bảo vệ bà mẹ trẻ em & Kế hoạch hóa gia đình / Nguyễn Đăng Thụ; Lê Điềm, Phạm Gia Tuệ
H. : Y học, 1992
531tr.
Nguyễn Đăng Thụ

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Các chính sách và giải pháp thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu / Bộ Y tế
H. : [Y học], 2002
118tr.
Bộ Y tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 14