Luận án, luận văn
DSĐH 603T
Tìm hiểu một số đặc điểm thực vật và thành phần hóa học loài ngũ gia bì (Schefflera sp.) tại thành phố Vinh Nghệ An :
DDC DSĐH
Tác giả CN Vũ Thị Yến
Tác giả TT Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Tìm hiểu một số đặc điểm thực vật và thành phần hóa học loài ngũ gia bì (Schefflera sp.) tại thành phố Vinh Nghệ An : Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học / Vũ Thị Yến
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 44tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học
Từ khóa tự do Thực vật
Từ khóa tự do Ngũ gia bì
Từ khóa tự do Schefflera sp.
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00520
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013749
00214
004C545DD86-309B-4C07-8AD8-230832897045
005202311290935
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231129093510|zanhntt
082 |aDSĐH|b603T
100 |aVũ Thị Yến
110 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aTìm hiểu một số đặc điểm thực vật và thành phần hóa học loài ngũ gia bì (Schefflera sp.) tại thành phố Vinh Nghệ An : |bKhóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học / |cVũ Thị Yến
260 |c2023
300 |a44tr. ; |ccm.
650 |aKhóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học
653 |aThực vật
653 |aNgũ gia bì
653 |aSchefflera sp.
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00520
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00520 Kho luận văn luận án DSĐH 603T Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment