Luận án, luận văn
DSĐH TH524K
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An :
DDC DSĐH
Tác giả CN Nguyễn Diệu Thúy
Tác giả TT Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An : Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học / Nguyễn Diệu Thúy
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 59tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học
Từ khóa tự do Suy tim
Từ khóa tự do Sử dụng thuốc
Từ khóa tự do Phân suất tống máu
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00523
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013752
00214
004DD8F0404-BE4B-4703-A8B6-57DEA09B2175
005202311291434
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231129143445|zanhntt
082 |aDSĐH|bTH524K
100 |aNguyễn Diệu Thúy
110 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aKhảo sát tình hình sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An : |bKhóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học / |cNguyễn Diệu Thúy
260 |c2023
300 |a59tr. ; |ccm.
650 |aKhóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học
653 |aSuy tim
653 |aSử dụng thuốc
653 |aPhân suất tống máu
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00523
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00523 Kho luận văn luận án DSĐH TH524K Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment