Luận án, luận văn
DSĐH H107T
Thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn huyết tại khoa nhiễm khuẩn tổng hợp bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An :
DDC DSĐH
Tác giả CN Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Tác giả TT Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn huyết tại khoa nhiễm khuẩn tổng hợp bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An : Nguyễn Diệu Thúy / Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 58tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Nguyễn Diệu Thúy
Từ khóa tự do Kháng sinh
Từ khóa tự do Nhiễm khuẩn huyết
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00524
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013753
00214
00418006B00-F7FB-4C9C-BCF3-93E12CEE0744
005202311291447
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231129144706|zanhntt
082 |aDSĐH|bH107T
100 |aNguyễn Thị Hồng Hạnh
110 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aThực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn huyết tại khoa nhiễm khuẩn tổng hợp bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An : |bNguyễn Diệu Thúy / |cNguyễn Thị Hồng Hạnh
260 |c2023
300 |a58tr. ; |ccm.
650 |aNguyễn Diệu Thúy
653 |aKháng sinh
653 |aNhiễm khuẩn huyết
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00524
890|a1|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00524 Kho luận văn luận án DSĐH H107T Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment