Luận án, luận văn
DSĐH D561K
Khảo sát hoạt động bán thuốc tại một số nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn thành phố Vinh năm 2023 :
DDC DSĐH
Tác giả CN Hoàng Thị Thùy Dương
Tác giả TT Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Khảo sát hoạt động bán thuốc tại một số nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn thành phố Vinh năm 2023 : Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học / Hoàng Thị Thùy Dương
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 53tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học
Từ khóa tự do Bán thuốc
Từ khóa tự do Cửa hàng thuốc
Từ khóa tự do Tiêu chuẩn GPP
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00525
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013754
00214
00465F85302-7711-4487-98E6-AFB4F1C02689
005202311291456
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231129145653|zanhntt
082 |aDSĐH|bD561K
100 |aHoàng Thị Thùy Dương
110 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aKhảo sát hoạt động bán thuốc tại một số nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn thành phố Vinh năm 2023 : |bKhóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học / |cHoàng Thị Thùy Dương
260 |c2023
300 |a53tr. ; |ccm.
650 |aKhóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học
653 |aBán thuốc
653 |aCửa hàng thuốc
653 |aTiêu chuẩn GPP
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00525
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00525 Kho luận văn luận án DSĐH D561K Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment