Sách tham khảo Tiếng Việt
WB 100 105B
Bài giảng bệnh học nội khoa /.
NLM WB 100
Tác giả CN Nguyễn Thị Minh An
Nhan đề Bài giảng bệnh học nội khoa /. Tập 2 / Nguyễn Thị Minh An chủ biên.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ tám
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2003
Mô tả vật lý 436 tr.
Tóm tắt Cuốn sách tiếp tục nội dung tập 1 với các chương: Tim mạch, tiêu hóa , bộ máy vận động, Đại cương bệnh học người có tuổi
Thuật ngữ chủ đề Nội khoa
Từ khóa tự do Bệnh học
Từ khóa tự do Tim mạch
Từ khóa tự do Tiêu hóa
Từ khóa tự do Hệ vận động
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(3): KM00578-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011064
00211
004FC7E35D1-F582-4FBD-9255-2EEC4AAD821B
005201504240911
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|y20150424091127|zphuongdt
060 |aWB 100|b105B
100 |aNguyễn Thị Minh An
245 |aBài giảng bệnh học nội khoa /. |nTập 2 / |cNguyễn Thị Minh An chủ biên.
250 |aTái bản lần thứ tám
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2003
300 |a436 tr.
520 |aCuốn sách tiếp tục nội dung tập 1 với các chương: Tim mạch, tiêu hóa , bộ máy vận động, Đại cương bệnh học người có tuổi
650 |aNội khoa
653 |aBệnh học
653 |aTim mạch
653 |aTiêu hóa
653 |aHệ vận động
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(3): KM00578-80
890|a3|b7|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM00578 Kho mở tầng 3 WB 100 105B Sách tham khảo 1
2 KM00579 Kho mở tầng 3 WB 100 105B Sách tham khảo 2
3 KM00580 Kho mở tầng 3 WB 100 105B Sách tham khảo 3
  1 of 1 
Comment