Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
WB18 121B
Bài giảng Bệnh học nội khoa /,
Tác giả TT Các bộ môn Nội - ĐH Y Hà Nội
Nhan đề Bài giảng Bệnh học nội khoa /, 2 / Các bộ môn Nội - ĐH Y Hà Nội,
Thông tin xuất bản H. : Y học, 1998
Mô tả vật lý 363tr.
Tóm tắt Sách cung cấp các kiến thức cơ bản về điều trị tim mạch, tiêu hóa, bộ máy vận động, bệnh học người có tuổi.
Thuật ngữ chủ đề Bệnh học nội khoa
Từ khóa tự do Nội khoa
Từ khóa tự do Tiêu hóa
Từ khóa tự do Tim mạch
Từ khóa tự do Bộ máy vận động
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(1): KM04958
000 00000nam#a2200000ui#4500
001138
002131
004CB236D99-0DE2-4CEA-B511-6B80FED7AB10
005201712161040
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|a20171216104006|bthubth|c20171209110820|dthubth|y20121218151859|zhangttp
060 |aWB18|b121B
110|aCác bộ môn Nội - ĐH Y Hà Nội
245 |aBài giảng Bệnh học nội khoa /, |p2 / |cCác bộ môn Nội - ĐH Y Hà Nội,
260 |aH. : |bY học, |c1998
300 |a363tr.
520 |aSách cung cấp các kiến thức cơ bản về điều trị tim mạch, tiêu hóa, bộ máy vận động, bệnh học người có tuổi.
650 |aBệnh học nội khoa
653 |aNội khoa
653 |aTiêu hóa
653 |aTim mạch
653 |aBộ máy vận động
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(1): KM04958
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM04958 Kho mở tầng 3 WB18 121B Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment