Sách tham khảo Tiếng Việt
Bệnh lý dạ dày tá tràng /
Tác giả CN Nguyễn Duy Thắng
Nhan đề Bệnh lý dạ dày tá tràng / Nguyễn Duy Thắng
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2016
Mô tả vật lý 224tr. : Hình ảnh màu ; 16x24cm.
Tóm tắt Cung cấp những hiểu biết cơ bản, cần thiết nhất về bệnh lý dạ dày, tá tràng từ nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ, chẩn đoán đến điều trị và chăm sóc, dự phòng.
Từ khóa tự do Bệnh lý
Từ khóa tự do Dạ dày
Từ khóa tự do Tá tràng
Từ khóa tự do Trào ngược dạ dày
Từ khóa tự do Viêm dạ dày
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(15): KM15044-58
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013080
00211
004D24F051C-7894-4CBF-BDFE-5CAD5331A9C4
005201908140851
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020|c225000đ
039|a20190814085141|bnhutt|y20190628094322|zanhntt
090 |aWI300|bTH116B
100 |aNguyễn Duy Thắng
245 |aBệnh lý dạ dày tá tràng / |cNguyễn Duy Thắng
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2016
300 |a224tr. : |bHình ảnh màu ; |c16x24cm.
520 |aCung cấp những hiểu biết cơ bản, cần thiết nhất về bệnh lý dạ dày, tá tràng từ nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ, chẩn đoán đến điều trị và chăm sóc, dự phòng.
653 |aBệnh lý
653 |aDạ dày
653 |aTá tràng
653|aTrào ngược dạ dày
653|aViêm dạ dày
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(15): KM15044-58
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/benhlydadaytatrangthumbimage.jpg
890|a15|b22
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15044 Kho mở tầng 3 WI300 TH116B Sách tham khảo 1
2 KM15045 Kho mở tầng 3 WI300 TH116B Sách tham khảo 2
3 KM15046 Kho mở tầng 3 WI300 TH116B Sách tham khảo 3
4 KM15047 Kho mở tầng 3 WI300 TH116B Sách tham khảo 4
5 KM15048 Kho mở tầng 3 WI300 TH116B Sách tham khảo 5 Hạn trả:20-07-2020
6 KM15049 Kho mở tầng 3 WI300 TH116B Sách tham khảo 6
7 KM15050 Kho mở tầng 3 WI300 TH116B Sách tham khảo 7
8 KM15051 Kho mở tầng 3 WI300 TH116B Sách tham khảo 8 Hạn trả:18-07-2020
9 KM15052 Kho mở tầng 3 WI300 TH116B Sách tham khảo 9
10 KM15053 Kho mở tầng 3 WI300 TH116B Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment