Sách tham khảo Tiếng Việt
WS 18 KH107B
Bài giảng nhi khoa /.
Tác giả CN Nguyễn Gia Khánh
Nhan đề Bài giảng nhi khoa /. Tập 1 / Nguyễn Gia Khánh.
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2013
Mô tả vật lý 435 tr.
Thuật ngữ chủ đề Nhi khoa
Từ khóa tự do Sơ sinh
Từ khóa tự do Trẻ em
Từ khóa tự do Sức khỏe trẻ em
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM00131-3, KM05460-1, KM08755-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011006
00211
0047273634C-DBEE-4BBA-AD6E-53104F4ED6DC
005201504170804
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020|c107.000
039|a20150417080423|bnhutt|c20150416143708|dnhutt|y20150117093454|znhutt
060 |aWS 18|bKH107B
100 |aNguyễn Gia Khánh
245 |aBài giảng nhi khoa /. |nTập 1 / |cNguyễn Gia Khánh.
250 |aTái bản lần 1
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2013
300 |a435 tr.
650 |aNhi khoa
653 |aSơ sinh
653 |aTrẻ em
653 |aSức khỏe trẻ em
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM00131-3, KM05460-1, KM08755-9
890|a10|b22|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM00131 Kho mở tầng 3 WS 18 KH107B Sách tham khảo 1
2 KM00132 Kho mở tầng 3 WS 18 KH107B Sách tham khảo 2
3 KM00133 Kho mở tầng 3 WS 18 KH107B Sách tham khảo 3
4 KM05460 Kho mở tầng 3 WS 18 KH107B Sách tham khảo 4
5 KM05461 Kho mở tầng 3 WS 18 KH107B Sách tham khảo 5
6 KM08755 Kho mở tầng 3 WS 18 KH107B Sách tham khảo 6
7 KM08756 Kho mở tầng 3 WS 18 KH107B Sách tham khảo 7
8 KM08757 Kho mở tầng 3 WS 18 KH107B Sách tham khảo 8
9 KM08758 Kho mở tầng 3 WS 18 KH107B Sách tham khảo 9
10 KM08759 Kho mở tầng 3 WS 18 KH107B Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment