Sách tham khảo Tiếng Việt
WA 310 L406B
Bảo vệ sức khỏe bà mẹ và kế hoạch hoá gia đình. Kế hoạch bài giảng cho cán bộ Y tế cơ sở :
NLM WA 310
Tác giả CN Đỗ Trọng Hiếu
Nhan đề Bảo vệ sức khỏe bà mẹ và kế hoạch hoá gia đình. Kế hoạch bài giảng cho cán bộ Y tế cơ sở : Sách dùng cho giáo viên / Đỗ Trọng Hiếu, Nguyễn Đình Loan
Thông tin xuất bản H. : Y học, 1992
Mô tả vật lý 370 tr.
Thuật ngữ chủ đề Sức khỏe cộng đồng
Từ khóa tự do Bà mẹ
Từ khóa tự do Kế hoạch hóa gia đình
Từ khóa tự do Trẻ em
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(11): KM06929-39
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011613
00211
004358D5959-37CD-4DA3-AB48-E0A6D2EB6F8A
005201507151610
008081223s1992 vm| vie
0091 0
039|y20150715161029|znhutt
060 |aWA 310|bL406B
100 |aĐỗ Trọng Hiếu
245 |aBảo vệ sức khỏe bà mẹ và kế hoạch hoá gia đình. Kế hoạch bài giảng cho cán bộ Y tế cơ sở : |bSách dùng cho giáo viên / |cĐỗ Trọng Hiếu, Nguyễn Đình Loan
260 |aH. : |bY học, |c1992
300 |a370 tr.
650 |aSức khỏe cộng đồng
653 |aBà mẹ
653 |aKế hoạch hóa gia đình
653 |aTrẻ em
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(11): KM06929-39
890|a11|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06929 Kho mở tầng 3 WA 310 L406B Sách tham khảo 1
2 KM06930 Kho mở tầng 3 WA 310 L406B Sách tham khảo 2
3 KM06931 Kho mở tầng 3 WA 310 L406B Sách tham khảo 3
4 KM06932 Kho mở tầng 3 WA 310 L406B Sách tham khảo 4
5 KM06933 Kho mở tầng 3 WA 310 L406B Sách tham khảo 5
6 KM06934 Kho mở tầng 3 WA 310 L406B Sách tham khảo 6
7 KM06935 Kho mở tầng 3 WA 310 L406B Sách tham khảo 7
8 KM06936 Kho mở tầng 3 WA 310 L406B Sách tham khảo 8
9 KM06937 Kho mở tầng 3 WA 310 L406B Sách tham khảo 9
10 KM06938 Kho mở tầng 3 WA 310 L406B Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment