Sách tham khảo Tiếng Việt
Thông động mạch cảnh xoang hang :
Tác giả CN Phạm Minh Thông
Nhan đề Thông động mạch cảnh xoang hang : Chẩn đoán và điều trị / Phạm Minh Thông, Bùi Văn Giang
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2012
Mô tả vật lý 162tr. : Hình ảnh minh họa ; 14.5x20.5cm.
Tóm tắt Sách bao gồm các kiến thức chi tiết về bệnh lý thông động mạch cảnh xoang hang, từ giải phẫu đến các biểu hiện lâm sàng, sinh lý bệnh học, chẩn đoán cũng như điều trị cho các bác sĩ điện quang, bác sĩ nhãn khoa, phẫu thuật viêm thần kinh và các bác sĩ các chuyên ngành khác tham khảo và học tập.
Từ khóa tự do Động mạch cảnh
Từ khóa tự do Xoang hang
Từ khóa tự do Thần kinh
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(15): KM15129-43
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013085
00211
00497EBA835-8B93-4E4A-A876-FDF07190B745
005201908141034
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020|c96000đ
039|a20190814103401|bnhutt|y20190712153827|zanhntt
090 |aWV340|bTH455
100 |aPhạm Minh Thông
245 |aThông động mạch cảnh xoang hang : |bChẩn đoán và điều trị / |cPhạm Minh Thông, Bùi Văn Giang
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2012
300 |a162tr. : |bHình ảnh minh họa ; |c14.5x20.5cm.
520 |aSách bao gồm các kiến thức chi tiết về bệnh lý thông động mạch cảnh xoang hang, từ giải phẫu đến các biểu hiện lâm sàng, sinh lý bệnh học, chẩn đoán cũng như điều trị cho các bác sĩ điện quang, bác sĩ nhãn khoa, phẫu thuật viêm thần kinh và các bác sĩ các chuyên ngành khác tham khảo và học tập.
653 |aĐộng mạch cảnh
653 |aXoang hang
653 |aThần kinh
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(15): KM15129-43
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/thongdongmachcanhxoanghangthumbimage.jpg
890|a15|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15129 Kho mở tầng 3 WV340 TH455 Sách tham khảo 1
2 KM15130 Kho mở tầng 3 WV340 TH455 Sách tham khảo 2
3 KM15131 Kho mở tầng 3 WV340 TH455 Sách tham khảo 3
4 KM15132 Kho mở tầng 3 WV340 TH455 Sách tham khảo 4
5 KM15133 Kho mở tầng 3 WV340 TH455 Sách tham khảo 5
6 KM15134 Kho mở tầng 3 WV340 TH455 Sách tham khảo 6
7 KM15135 Kho mở tầng 3 WV340 TH455 Sách tham khảo 7
8 KM15136 Kho mở tầng 3 WV340 TH455 Sách tham khảo 8
9 KM15137 Kho mở tầng 3 WV340 TH455 Sách tham khảo 9
10 KM15138 Kho mở tầng 3 WV340 TH455 Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment