Sách tham khảo Tiếng Việt
Bệnh mạch vành ổn định :
Tác giả CN Nguyễn Quang Tuấn
Nhan đề Bệnh mạch vành ổn định : 100 vấn đề cần biết về bệnh mạch vành ổn định / Nguyễn Quang Tuấn
Lần xuất bản Lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2014
Mô tả vật lý 347tr. ; 10.5x17cm.
Từ khóa tự do Bệnh mạch vành
Từ khóa tự do Tim mạch
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(3): KM15379-81
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013111
00211
0048CA3916E-F2A3-407F-ADA4-ADE3004D4F28
005201912091044
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20191209104448|znhutt
090 |aWG300|bT502B
100 |aNguyễn Quang Tuấn
245 |aBệnh mạch vành ổn định : |b100 vấn đề cần biết về bệnh mạch vành ổn định / |cNguyễn Quang Tuấn
250 |aLần thứ nhất
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2014
300 |a347tr. ; |c10.5x17cm.
653 |aBệnh mạch vành
653 |aTim mạch
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(3): KM15379-81
890|a3|b8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15379 Kho mở tầng 3 WG300 T502B Sách tham khảo 1
2 KM15380 Kho mở tầng 3 WG300 T502B Sách tham khảo 2
3 KM15381 Kho mở tầng 3 WG300 T502B Sách tham khảo 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment