Dịch vụ mượn liên thư viện
Dịch vụ mượn liên thư viện tạo điều kiện cho bạn đọc có thể mượn tài liệu tại 1 số thư viện lớn trong nước - những thư viện có liên kết với Thư viện
Dịch vụ mượn liên thư viện sẽ cung cấp cho bạn đọc những tài liệu mà thư viện có liên kết. Để sử dụng dịch vụ này bạn đọc có thể truy cập và tra cứu cơ sở dữ liệu/ tài liệu của những thư viện sau:

1. Thư viện Quốc gia Việt Nam http://www.nlv.gov.vn
2.Cục TTKHCNQG
http://www.vista.vn
3. Thư viện Bộ NN và PTNT
http://www.thuvien.mard.gov.vn

Bạn đọc gửi yêu cầu cho thủ thư .
Mọi chi phí phát sinh tài chính về tiền thế chân tài liệu, quá trình chuyển tài liệu bạn đọc sẽ thanh toán 100% theo yêu cầu của thư viện bạn. Nếu có nhu cầu photocopy bạn đọc thanh toán 500đ/1 tờ 2 mặt. Thời gian nhận tài liệu từ 2 ngày đến 1 tuần.
Bạn đọc để lại thông tin liên lạc chính xác trong phiếu mượn tài liệu liên thư viện hoặc gửi lại thông tin cá nhân để thư viện thông báo tài liệu cho bạn đọc.
 Họ tên - Mã số bạn đọc - Bộ phận công tác - Số điện thoại liên hệ - Email - Địa chỉ thường trú.