Chào mừng tân sinh viên K62 đã về với VMU

Thông báo về thời gian Trung tâm tạm dừng phục vụ bạn đọc hè 2022

Trung tâm Học liệu - Thư viện đại học Y khoa Vinh thông báo tạm ngừng phục vụ bạn đọc từ 11/7-15/8/2022

Lắp đặt máy tính tại phòng đọc mở

Nhutt

Kêu gọi hiến tặng tài liệu

ngocvb

Danh mục sách y học trưng bày tại quầy dịch vụ Trung tâm Học liệu - Thư viện

Phương Hằng

Thông báo sách mới 2019

Tuyết Anh

Trung tâm Học liệu - Thư viện kết hợp câu lạc bộ Sách tổ chức thành công ngày hội sách 01 - 03/12/2019

Trần Như

Trung tâm Học liệu - Thư viện trường ĐHYK Vinh tiếp nhận sách do Quỹ Châu Á trao tặng năm 2017

http://thuvien.vmu.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/images/images%20(2).jpg

Tổ chức ngày hội "Sách và bạn trẻ - Đại học Y khoa Vinh 2017"

4 điều cần nhớ để phòng viêm Amidan hốc mủ

  1  2  3 of 3