Dịch vụ đa phương tiện
Thông tin dịch vụ Phòng Đa phương tiện dành cho bạn đọc Thư viện.


   Tất cả thư viện của các cơ sở đều có phòng đa phương tiện. Các bạn xem thông tin trên băng video, CD-ROM hoặc tìm thông tin trên mạng và trong kho sách điện tử bằng những phương tiện hiện đại của thư viện như: bộ TV-Video, bộ TV-VCD hoặc các máy tính đã được nối mạng internet, việc sử dụng máy tính để tìm kiếm thông tin trên mạng là miễn phí.

Tại thư viện, các bạn sẽ được thủ thư hướng dẫn tận tình như: đăng ký học phần tín chỉ, xác định từ khóa tài liệu, tìm tài liệu trong Thư viện số hoặc trên các địa chỉ Website đáng tin cậy. Ngoài ra, thủ thư còn giúp các bạn đánh giá thông tin đã tìm, Download tài liệu và đóng gói thông tin. Nếu thư viện hết máy, các bạn có thể đăng ký trước với thủ thư và chờ đến lượt mình, thời gian chờ đợi lâu nhất là 30’.