Thông báo về thời gian Trung tâm tạm dừng phục vụ bạn đọc hè 2022
Trung tâm Học liệu - Thư viện đại học Y khoa Vinh thông báo tạm ngừng phục vụ bạn đọc từ 11/7-15/8/2022

Theo kế hoạch nghỉ hè và các hoạt động đào tạo trong dịp hè của Nhà trường, Trung tâm thông báo đến bạn đọc kế hoạch phục vụ trong dịp hè 2022 như sau:

- Tạm ngừng phục vụ nhu cầu sử dụng tài liệu, các dịch vụ trực tiếp tại trụ sở đối với đối tượng là sinh viên từ ngày 11/7-15/8/2022 để tập trung vào các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm.

- Tiếp tục cung cấp các dịch vụ mượn trả tài liệu, tra cứu tài liệu, photo theo yêu cầu đối với bạn đọc là cán bộ, giảng viên trong thời gian này.

- Đối với những bạn đọc còn nợ tài liệu, yêu cầu đến trực tiếp tại Trung tâm để trả tài liệu và chịu phạt theo quy định.

                                              Xin trân trọng thông báo!