Sinh viên sau khi bảo vệ và hoàn thiện khóa luận theo ý kiến đóng góp của Hội đồng nộp về Trung tâm Học liệu - Thư viện các tài liệu sau:

 - 01 cuốn khóa luận bản in, đóng bìa cứng, mạ chữ vàng theo đúng mẫu của trường Đại học Y khoa Vinh

 - 01 đĩa CD chứa toàn văn nội dung Khóa luận 

    Địa điểm nhận khóa luận: Phòng đọc Mở (Phòng 303) tòa nhà Trung tâm HL-TV:

    Người phụ trách:              Trần Thị Như

    Hạn cuối:                          sau 03 ngày kể từ ngày bảo vệ khóa luận

                   Trân trọng thông báo!

 

                                                                                                                     Trung tâm  H L- TV