Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Biểu tượng Y khoa và Hải Thượng Lãn Ông
Biểu tượng ngành y Biểu tượng nghề y sĩ là một cây gậy với một con rắn quấn quanh, gọi là Gậy Aesculapius hay Gậy Asklepios , dùng tên của vị thần thuốc men trong thần thoại Hy Lạp. Vị thần này có tên Hy Lạp là Asklepios và tên La Mã là Aesculapius, được xem là một vị thần hiền dịu, chữa lành các bệnh tật về thể xác cũng như tinh thần của con người. Các tín hữu của thần này lập các đền thờ gọi là
  1 of 1 

Thông báo tạm ngừng phục vụ bạn đọc từ 20/11/2017 đến 30/11/2017

Trung tâm Học liệu - Thư viện trường ĐHYK Vinh tiếp nhận sách do Quỹ Châu Á trao tặng năm 2017

Vì sao Việt Nam chọn 20/11 làm ngày hiến chương Nhà giáo?

Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Biểu tượng Y khoa và Hải Thượng Lãn Ông

Biểu tượng ngành y Biểu tượng nghề y sĩ là một cây gậy với một con rắn quấn quanh, gọi là Gậy Aesculapius hay Gậy Asklepios , dùng tên của vị thần thuốc men trong thần thoại Hy Lạp. Vị thần này có tên Hy Lạp là Asklepios và tên La Mã là Aesculapius, được xem là một vị thần hiền dịu, chữa lành các bệnh tật về thể xác cũng như tinh thần của con người. Các tín hữu của thần này lập các đền thờ gọi là

Thông báo: Mời bạn đọc sử dụng CSDL Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia VN.

Thông báo Công khai nội dung cấp phát văn bằng, chứng chỉ

dungpv

Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp về Trung tâm Học liệu - Thư viện

  1 of 1