Chào mừng tân sinh viên K62 đã về với VMU

Lắp đặt máy tính tại phòng đọc mở

Nhutt

Kêu gọi hiến tặng tài liệu

ngocvb

Trung tâm Học liệu - Thư viện trường ĐHYK Vinh tiếp nhận sách do Quỹ Châu Á trao tặng năm 2017

http://thuvien.vmu.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/images/images%20(2).jpg

Tổ chức ngày hội "Sách và bạn trẻ - Đại học Y khoa Vinh 2017"

  1 of 1