Lịch công tác tuần 20
 

TRƯỜNG ĐHYK VINH

TT HỌC LIỆU - THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 13/5/2013 đếN ngày 19/5/2013

 

Thứ/ Ngày

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Trực trung tâm

Thứ 2

13/5/2013

07h00-08h00

Họp Trung tâm

Giám đốc

Đ/c Phương

Giờ hành chính

Phục vụ bạn đọc

Đ/c Chất

Biên mục tài liệu

Đ/c Như, Thu

Quản lý Micro

Đ/c Phương Hằng

Photo tài liệu

Đ/c L.Hằng, Phương

Giám sát các công trình sửa chữa

Đ/c Như

Nhận hồ sơ Đăng ký thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học

Đ/C Phương

Thứ 3

14/5/2013

Giờ hành chính

Phục vụ bạn đọc

Đ/c Chất

Đ/c Như

Biên mục tài liệu

Đ/c Như, P. Hằng

Quản lý Micro

Đ/c Lệ Hằng

Photo tài liệu

Đ/c Phương, L.Hằng

Giám sát công trình đang sửa chữa

Đ/C Thu

Nhận hồ sơ Đăng ký thi Ngoại ngữ, tin học

ĐC L.Hằng

19h - 21h

- Quản lý hớp học Ngoại ngữ B2

Đ/C Phương

 

19h - 22h

Phục vụ bạn đọc

Đ/C Chất

Thứ 4

15/5/2013

Giờ hành chính

Phục vụ bạn đọc

Đ/C Chất

Đ/C P.Hằng

Biên mục tài liệu

Đ/C Như, Phương

Quản lý Micro

Đ/c Lệ Hằng

Photo tài liệu

Đ/C P.Hằng, Thu

Giám sát công trình đang sửa chữa

Đ/Như

Nhận hồ sơ đăng ký thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học

Đ/C P. Hằng

 

       

Thứ 5

16/5/2013

Giờ hành chính

Phục vụ bạn đọc

Đ/C Như

Đ/C Thu

Biên mục tài liệu

Đ/C L.Hằng, Chất

Quản lý Micro

Đ/C P.Hằng

Photo tài liệu

Đ/C Phương, Thu

Giám sát các công trình sửa chữa

Đ/C L.Hằng

Nhận hồ sơ đăng ký thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học

Đ/C Thu

19h - 22h

 

Phục vụ bạn đọc

Đ/C Phương

Thứ 6

17/5/2013

Giờ Hành chính

Phục vụ bạn đọc

Đ/C Như

Đ/C L.Hằng

Biên mục tài liệu

Đ/C Chất, Phương

Quản lý Micro

Đ/C L.Hằng

Photo tài liệu

Đ/C Thu, Lệ Hằng

Nhận hồ sơ đăng ký thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học

Đ/C Phương

Giám sát các công trình sửa chữa

Đ/C Thu

16h30 - 17h30

Tổng vệ sinh thư viện

Toàn thể CBVC trung tâm

Thứ 7

18/5/2013

Giờ hành chính

Phục vụ bạn đọc

Đ/C Chất

Đ/C Chất

Coi thi

Đ/C Như, P.Hằng

Chủ nhật

19/5/2012

7h - 10h30

Coi thi

Đ/C Phương, L.Hằng

 

 

 

                                                                             TT HỌC LIỆU - THƯ VIỆN

                                                                             GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

                                                                             Nguyễn Quốc Đạt