Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp về Trung tâm Học liệu - Thư viện

     Sinh viên sau khi bảo vệ và chỉnh sửa chỉnh sửa lại khóa luận theo ý kiến đóng góp của Hội đồng phải nộp 01 cuốn khóa luận bản in, đóng bìa cứng, mạ chữ vàng theo đúng mẫu của trường Đại học Y khoa Vinh và 01 đĩa CD chứa toàn văn nội dung Khóa luận đó về Trung tâm Học liệu - Thư viện

    Địa điểm: Phòng 303 phòng đọc mở tòa nhà Trung tâm HL-TV

    Người phụ trách: Trần Thị Như

    Hạn cuối: 17 giờ 30 phút ngày 30/5/2015

Trân trọng thông báo.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH