HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÌM TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trung tâm Học liệu - Thư viện viện Trường Đại học Y khoa Vinh nhận đăng ký tìm tài liệu tham khảo (bản tóm tắt hoặc toàn văn), khóa luận, luận văn, luận án... Độc giả có nhu cầu xin điền vào Bản đăng ký tại chỗ và gửi cho cán bộ phụ trách Phòng Đọc.

Độc giả ở xa có nhu cầu tìm tài liệu xin liên hệ:

CN: Trần Thị Như    SĐT: 0979704414

Email: trannhuna@gmail.comHƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÌM TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trung tâm Học liệu - Thư viện viện Trường Đại học Y khoa Vinh nhận đăng ký tìm tài liệu tham khảo (bản tóm tắt hoặc toàn văn), khóa luận, luận văn, luận án... Độc giả có nhu cầu xin điền vào Bản đăng ký tại chỗ và gửi cho cán bộ phụ trách Phòng Đọc.

Độc giả ở xa có nhu cầu tìm tài liệu xin liên hệ:

CN: Trần Thị Như    SĐT: 0979704414

Email: trannhuna@gmail.com