Nội quy thư viện
Nội quy thư viện quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm của bạn đọc khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thông tin thư viện và hình thức xử lý kỷ luật khi bạn đọc vi phạm.

NỘI QUY THƯ VIỆN


Điều 1 : Quy định chung:
- Bạn đọc phải xuất trình thẻ khi vào Thư viện và các kho sách.
- Không cho người khác mượn và sử dụng thẻ khi vào Thư viện.
- Giữ gìn trật tự, im lặng, vệ sinh trong Thư viện. Không hút thuốc, mang đồ ăn, thức uống, kẹo cao su vào Thư viện.
- Không mang hung khí, các vật dụng hoặc hóa chất dễ gây cháy nổ vào Thư viện. Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy.
- Không cắt xén tranh ảnh, tư liệu; không làm rách và ghi dấu lên sách, báo.
- Không mang cặp, túi xách vào kho sách mà phải gửi đúng nơi quy định (tiền, thẻ xe, vật dụng có giá trị bạn đọc tự bảo quản, Thư viện không chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát).
- Không được mang ra khỏi Thư viện: Các tài liệu, sách, báo nếu chưa qua đủ thủ tục mượn; Các vật dụng, trang thiết bị của Thư viện nếu chưa được phép của Thư viện.
- Không tự ý điều chỉnh, tháo gỡ, thay đổi vị trí mọi vật dụng, trang thiết bị tại Thư viện.
- Không viết, vẽ, ký lên bàn, tường hay bất cứ vật dụng gì của Thư viện.
- Thư viện từ chối các bạn đọc có dấu hiệu sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác vào Thư viện.

Điều 2 : Mượn/ trả sách:
- Bạn đọc mượn/ trả sách phải làm thủ tục tại quầy.
- Sách mượn đọc tại chỗ: Mỗi lần mượn tối đa 2 cuốn sách và không được mang sách ra khỏi Thư viện. Sách mượn tại quầy nào thì trả tại quầy đó. Báo, tạp chí, báo cáo thực tập, đồ án, luận văn, đĩa CD, VCD, DVD chỉ được đọc tại Thư viện.
- Sách mượn về nhà: Mỗi lần được mượn tối đa 1 cuốn. Mượn sách tại quầy mượn và trả sách tại quầy trả. Sách được mượn về nhà miễn phí, nhưng phải đóng tiền thế chân theo giá trị của cuốn sách. Thời gian mượn tối đa 7 ngày.
 

Điều 3 : Truy cập thông tin:
- Nghiêm cấm việc truy cập, lưu trữ, truyền tải các thông tin bất hợp pháp, có nội dung xấu, đồi trụy hoặc gây hại đến lợi ích quốc gia, ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng.
- Nghiêm cấm việc phá hoại máy tính, hệ thống mạng và nội dung thông tin của Thư viện.
 
Nội quy trên đây nhằm đảm bảo mọi điều kiện thuận tiện cho bạn đọc khi đến học tập, nghiên cứu tại Thư viện, đồng thời bảo quản tài sản của thư viện. Mọi trường hợp vi phạm nội quy sẽ bị xử lý theo từng mức độ vi phạm.

 


Nội quy thư viện
Nội quy thư viện quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm của bạn đọc khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thông tin thư viện và hình thức xử lý kỷ luật khi bạn đọc vi phạm.

NỘI QUY THƯ VIỆN


Điều 1 : Quy định chung:
- Bạn đọc phải xuất trình thẻ khi vào Thư viện và các kho sách.
- Không cho người khác mượn và sử dụng thẻ khi vào Thư viện.
- Giữ gìn trật tự, im lặng, vệ sinh trong Thư viện. Không hút thuốc, mang đồ ăn, thức uống, kẹo cao su vào Thư viện.
- Không mang hung khí, các vật dụng hoặc hóa chất dễ gây cháy nổ vào Thư viện. Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy.
- Không cắt xén tranh ảnh, tư liệu; không làm rách và ghi dấu lên sách, báo.
- Không mang cặp, túi xách vào kho sách mà phải gửi đúng nơi quy định (tiền, thẻ xe, vật dụng có giá trị bạn đọc tự bảo quản, Thư viện không chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát).
- Không được mang ra khỏi Thư viện: Các tài liệu, sách, báo nếu chưa qua đủ thủ tục mượn; Các vật dụng, trang thiết bị của Thư viện nếu chưa được phép của Thư viện.
- Không tự ý điều chỉnh, tháo gỡ, thay đổi vị trí mọi vật dụng, trang thiết bị tại Thư viện.
- Không viết, vẽ, ký lên bàn, tường hay bất cứ vật dụng gì của Thư viện.
- Thư viện từ chối các bạn đọc có dấu hiệu sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác vào Thư viện.

Điều 2 : Mượn/ trả sách:
- Bạn đọc mượn/ trả sách phải làm thủ tục tại quầy.
- Sách mượn đọc tại chỗ: Mỗi lần mượn tối đa 2 cuốn sách và không được mang sách ra khỏi Thư viện. Sách mượn tại quầy nào thì trả tại quầy đó. Báo, tạp chí, báo cáo thực tập, đồ án, luận văn, đĩa CD, VCD, DVD chỉ được đọc tại Thư viện.
- Sách mượn về nhà: Mỗi lần được mượn tối đa 1 cuốn. Mượn sách tại quầy mượn và trả sách tại quầy trả. Sách được mượn về nhà miễn phí, nhưng phải đóng tiền thế chân theo giá trị của cuốn sách. Thời gian mượn tối đa 7 ngày.
 

Điều 3 : Truy cập thông tin:
- Nghiêm cấm việc truy cập, lưu trữ, truyền tải các thông tin bất hợp pháp, có nội dung xấu, đồi trụy hoặc gây hại đến lợi ích quốc gia, ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng.
- Nghiêm cấm việc phá hoại máy tính, hệ thống mạng và nội dung thông tin của Thư viện.
 
Nội quy trên đây nhằm đảm bảo mọi điều kiện thuận tiện cho bạn đọc khi đến học tập, nghiên cứu tại Thư viện, đồng thời bảo quản tài sản của thư viện. Mọi trường hợp vi phạm nội quy sẽ bị xử lý theo từng mức độ vi phạm.