Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Biểu tượng Y khoa và Hải Thượng Lãn Ông
Biểu tượng ngành y Biểu tượng nghề y sĩ là một cây gậy với một con rắn quấn quanh, gọi là Gậy Aesculapius hay Gậy Asklepios , dùng tên của vị thần thuốc men trong thần thoại Hy Lạp. Vị thần này có tên Hy Lạp là Asklepios và tên La Mã là Aesculapius, được xem là một vị thần hiền dịu, chữa lành các bệnh tật về thể xác cũng như tinh thần của con người. Các tín hữu của thần này lập các đền thờ gọi là
Sáng kiến hay
Sách ngoại văn về y học mới về
(post by:dungxk replies:0 views:1265)
11/12/2012 2:39:02 CH
dungxk
Một số vấn đề khi xây dựng hệ thống thư viện có hiệu quả trong trường đại học
(post by:dungxk replies:0 views:1011)
17/11/2012 9:49:28 SA
dungxk
Xây dựng thư viện điện tử và vấn đề số hoá tài liệu ở Việt Nam
(post by:dungxk replies:0 views:1296)
17/11/2012 9:43:57 SA
dungxk
Tại sao nên xây dựng thư viện số ?
(post by:dungxk replies:0 views:985)
17/11/2012 9:37:09 SA
dungxk